Yêu cầu đối với niên độ kế toán – kỳ kế toán

0
1058

Niên độ kế toán là gì? Niên độ kế toán hẳn là rất quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với các nhà đầu tư. Vậy khi thực hiện niên độ kế toán, có cần những yêu cầu cụ thể nào hay không?

Yêu cầu đối với niên độ kế toán
                                    Yêu cầu đối với niên độ kế toán

Tính nhất quán

Thực hiện niên độ kế toán cần thiết phải có tính nhất quán. Niên độ kế toán được thiết lập cho mục đích báo cáo và phân tích. Về lý thuyết, một thực thể mong muốn trải nghiệm sự nhất quán trong tăng trưởng qua các niên độ kế toán để hiển thị sự ổn định và triển vọng lợi nhuận dài hạn. Phương pháp kế toán hỗ trợ lý thuyết này là phương pháp kế toán dồn tích.

Phương pháp kế toán dồn tích đòi hỏi phải có một mục kế toán được thực hiện khi một sự kiện kinh tế xảy ra bất kể thời điểm của yếu tố tiền mặt trong sự kiện.

Tính nhất quán
                                                    Tính nhất quán

Nguyên tắc phù hợp

Một quy tắc kế toán chính liên quan đến việc sự dụng một niên độ kế toán là nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc phù hợp yêu cầu các chi phí được báo cáo trong niên độ kế toán, trong đó chi phí phát sinh và tất cả doanh thu liên quan kiếm được do kết quả của chi phí đó được báo cáo trong cùng niên độ kế toán.

Nguyên tắc phù hợp chỉ ra rằng dữ liệu tài chính được báo cáo trong một niên độ kế toán phải càng đầy đủ càng tốt và tất cả dữ liệu tài chính không nên được trải đều qua nhiều niên độ kế toán.

Các loại niên độ kế toán – kỳ kế toán

Báo cáo tài chính bao gồm các niên độ kế toán, chẳng hạn như báo cáo thu nhập và bảng cân đối. Báo cáo thu nhập đưa ra kỳ kế toán trong tiêu đề, ví dụ như cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, bảng cân đối kế toán bao gồm một thời điểm, tức là kết thúc niên độ kế toán.

Tại quy định trên cơ sở là Luật kế toán của nước ta, niên độ kế toán được chia làm các loại như sau:

Các loại niên độ kế toán thông thường

Xuất phát từ chức năng là hỗ trợ cho việc xây dựng báo cáo tài chính, vì vậy, niên độ kế toán cũng được phân loại trên cơ sở phân loại báo cáo tài chính. Bao gồm 3 loại: niên độ kế toán theo năm – theo quý – theo tháng.

Xây dựng báo cáo tài chính
                                            Xây dựng báo cáo tài chính

Niên độ kế toán đầu tiên

Niên độ kế toán đầu tiên của công ty khi mới thành lập: Là một niên độ thực hiện hoạt động trong khoảng thời gian hoạt động đầu của công ty, tính từ ngày được cấp phép giấy kinh doanh đến thời điểm cuối cùng của niên độ kế toán năm, hoặc quý hoặc tháng.

Niên độ kế toán đầu tiên của đơn vị khác mới thành lập: là một niên độ thực hiện hoạt động trong khoảng thời gian hoạt động tính từ ngày trong quyết định được thành lập đến thời điểm cuối cùng của niên độ kế toán năm, hoặc quý hoặc tháng.

Niên độ kế toán cuối cùng

Đây là một khái niêm được dùng cho các đơn vị trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hay đình chỉ hoạt động. Niên độ kế toán cuối cùng được tính từ ngày đầu theo năm – quý – tháng đến trước ngày trong quyết định thực hiên việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hay đình chỉ hoạt động.

Trên đây là toàn bộ thông tin về yêu cầu của niên độ kế toán thông qua tính nhất quán và nguyên tắc phù hợp, cũng như các loại niên độ kế toán hiện nay tại Việt Nam.

>>> Xem thêm: Khóa học Kế toán thuế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here