Tìm hiểu học phần kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA

0
630

Trong 2 ngày 3-4/8, sự kết hợp giữa 2 lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trong một học phần Kỹ năng hoạch định chiến lược dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Thanh Bình. Học viên rất hứng thú với buổi học và sự đông vui của lớp học.

Sự đông vui có lớp học MBA trường Đại học Công nghệ Đông ÁSự đông vui có lớp học MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á
                   Sự đông vui có lớp học MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung môn học

Học viên 2 lớp học MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á đã cùng với TS. Nguyễn Thanh Bình tìm hiểu 9 chuyên đề của học phần kỹ năng hoạch định chiến lược, chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC

 1. Khái niệm chiến lược
 2. Chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện
 3. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược
 4. Mô hình quản trị chiến lược

Chương 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

 1. Môi trường vĩ mô
 2. Mô trường ngành
 3. Môi trường kinh tế quốc tế

Chương 3: Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh

 1. Phân tích nội bộ
 2. Lợi thế cạnh tranh

Chương 4: XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

 1. Sứ mạng
 2. Tầm nhìn
 3. Mục tiêu

Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

 1. Quy trình xây dựng chiến lược
 2. Hình thành chiến lược cấp công ty
 3. Lựa chọn chiến lược
Nội dung được xây dựng chi tiết
                                 Nội dung được xây dựng chi tiết

Chương 6: CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

 1. Nền tảng của chiến lược kinh doanh
 2. Các chiến lược cạnh tranh
 3. Chiến lược đầu tư ở cấp kinh doanh
 4. Chiến lược cạnh tranh và cấu trúc ngành

Chương 7: CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

 1. Chiến lược marketing
 2. Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường
 3. Chiến lược của DN thách thức thị trường
 4. Chiến lược của DN theo sau thị trường
 5. Chiến lược của DN nép góc thị trường
 6. Chiến lược nghiên cứu và phát triển
 7. Chiến lược vận hành
 8. Chiến lược nguồn nhân lực
 9. Chiến lược tài chính

Chương 8: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

 1. Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL
 2. Thiết lập mục tiêu ngắn hạn
 3. Xây dựng chính sách
 4. Hoạch định và phân bổ nguồn lực
 5. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức

Chương 9: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

 1. Bản chất của đánh giá chiến lược
 2. Quy trình đánh giá chiến lược
 3. Điều chỉnh chiến lược
Học viên học tập chăm chú
                                     Học viên học tập chăm chú

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, những bài tập tình huống luôn được đưa ra ở mỗi chủ đề, khiến học viên dễ dàng tiếp thu bài học hơn.

Hi vọng với những kiến thức đã tiếp thu được, học viên sẽ dễ dàng áp dụng vào để xử lý công việc hiện tại và trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here