Song hành cùng lớp MBA với học phần nguyên lý quản trị

0
619

Với ngày 07/09 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Công nghệ Đông Á bắt đầu tìm hiểu học phần Nguyên lý quản trị của giảng viên TS. Đặng Thị Kim Thoa. Bạn đọc quan tâm đến học phần cũng như chương trình học của lớp MBA mời bạn tiếp tục theo dõi bài viết của chúng tôi.

Lớp MBA với học phần nguyên lý quản trị
                                Lớp MBA với học phần nguyên lý quản trị

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môn học Nguyên lý quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị. Học viên sẽ hiểu được các khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị, nguồn gốc và nội dung của các lý thuyết quản trị, môi trường kinh doanh, thông tin và quyết định quản trị.

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị;
 • Hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị;
 • Có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.
Mục tiêu học tập rõ ràng
                                           Mục tiêu học tập rõ ràng

NỘI DUNG MÔN HỌC

Học phần Nguyên lý quản trị có 4 chương:

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

 • Khái niệm và vai trò của quản trị
 • Các cách tiếp cận về quản trị
 • Các chức năng và lĩnh vực quản trị
 • Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị
 • Kỹ năng quản trị

CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

 • Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị
 • Các lý thuyết quản trị cổ điển
 • Lý thuyết tâm lý xã hội
 • Lý thuyết quản trị hệ thống
 • Lý thuyết định lượng
 • Lý thuyết quản trị Nhật Bản

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 • Khái niệm môi trường kinh doanh
 • Các yếu tố môi trường vĩ mô
 • Các yếu tố môi trường ngành

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

 • Thông tin trong quản trị
 • Quá trình thông tin
 • Phân loại thông tin
 • Quyết định quản trị
 • Quá trình ra quyết định
 • Phương pháp ra quyết định
Học viên học tập chăm chỉ
                                         Học viên học tập chăm chỉ

Tiến sĩ Đặng Thị Kim Thoa đã thiết kế bài giảng rất chi tiết, cùng những tình huống bài tập thực tế giúp học viên hào hứng học tập hơn, giúp họ phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm cùng cách ứng dụng lý thuyết vào giải quyết công việc.

Nếu bạn quan tâm chương trình MBA vui lòng liên hệ đến:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here