Trang chủ Quản trị Khóa học quản trị - tài chính

Khóa học quản trị - tài chính

Chuyên mục chuyên mang đến những khóa học quản trị - tài chính chất lượng cao nhằm cung cấp kiến thức mới nhập, chuyên sâu cho người học. Giúp các nhà quản trị tiến nhanh, tiến xa, vững bước trên con đường sự nghiệp.

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp – Giảm 30%...

Mọi vấn đề của doanh nghiệp thực chất đều là vấn đề con người. Để quản trị tốt nguồn lực này là một bài...
 10 trách nhiệm của một CFO sẽ đảm nhiệm

Trách nhiệm cơ bản của một CFO là gì? Nên học...

Hiện nay, vị trí Giám đốc tài chính (CFO) tại Việt Nam chưa được phân biệt rõ ràng với kế toán trưởng. Bài viết...
Nên học Giám đốc tài chính online ở đâu?

Nên học Giám đốc tài chính online ở đâu?

Khóa học Giám đốc tài chính online được xây dựng nhằm giúp những người bận rộn hay ở cách xa điểm học tập trung...