Quản trị tài chính là gì? Vai trò của quản trị tài chính tại doanh nghiệp

0
2141

Quản trị tài chính là quản trị các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan; đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ lượng vốn cần thiết, cơ cấu phù hợp với yêu cầu cảu quá trình kinh doanh, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp và lợi ích cho mọi người cung ứng vốn.

quản trị tài chính
Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là việc lựa chọn và đưa ra quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm gia tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

quản trị tài chính
Quản trị tài chính có quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp

Quản trị tài chính có mối quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định khác đều dựa trên những kết quả rút ra từ những đánh giá về mặt tài chính trong quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Trong hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, có nhiều vấn đề tài chính này đòi hỏi các nhà quản lý phải đưa ra quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định ấy một cách kịp thời và khoa học, có như vậy doanh nghiệp mới phát triển vững chắc.

–> 3 nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò của quản trị tài chính tại doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất:

  • Quản trị tài chính trong doanh nghiệp phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Trong doanh nghiệp thường sẽ nảy sinh các nhu cầu về vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh cũng như các khoản đầu từ phát triển. Lúc này vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp được thể hiện ở việc xác định đúng đắn nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ và tiếp đó phải lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động vốn từ bên trong và bên ngoài đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. Vai trò của quản trị tài chính ngày càng quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng và chi phí huy động vốn ở mức thấp nhất.
quản trị tài chính
Quản trị tài chính chìa khóa của sự thành công
  • Quản trị tài chính phải thiết lập được chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với doanh nghiệp, vừa bảo vệ quyền lợi của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động, xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mức độ tăng tưởng cao và bền vững.
  • Quản trị tài chính trong doanh nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng các tài sản trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Thông qua các hình thức chi tiền hằng ngày, tình hình tài chín tài chính và thực hiện các chỉ tiêu tài chính, ban lãnh đạo có thể quản lý, kiểm soát được các hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện được kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong kinh doanh, từ đó có thể đưa ra các quyết định chuyển hướng kinh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại và tương lai gần.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here