Niên độ kế toán là gì? Tại sao một niên độ kế toán – kỳ kế toán lại quan trọng?

0
1998

Niên độ kế toán là gì? Tầm quan trọng của niên độ kế toán trong các khái niệm kế toán là gì? Cùng bổ sung những kiến thức về niên độ kế toán qua bài viết sau đây.

Niên độ kế toán
                                                   Niên độ kế toán

Niên độ kế toán là gì?

Niên độ kế toán là khoảng thời gian bao gồm các chức năng kế toán nhất định, có thể là năm tài chính, nhưng cũng có thể là một tuần, một tháng, một quý.

Niên độ kế toán được tạo ra để báo cáo và phân tích và phương pháp kế toán dồn tích cho phép báo cáo một cách nhất quán.

Nguyên tắc phù hợp nêu rõ ràng các chi phí phải được báo cáo trong kỳ kế toán, trong đó chi phí phải được báo cáo trong niên độ kế toán. Trong đó chi phí phát sinh và tất cả doanh thu kiếm được do chi phí đó được báo cáo trong cùng kỳ kế toán.

Mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào niên độ kế toán để chuẩn bị tài khoản nộ bộ để theo dõi hiệu suất và tài khoản bên ngoài cho mục đích báo cáo cho các bên ngoài. Ý nghĩa của niên độ kế toán có thể phụ thuộc vào bản chất của một doanh nghiệp và thời hạn của nó có thể phụ thuộc vào tần suất mà công ty muốn đánh giá hiệu quả của nó.

Tóm lại, niên độ kế toán là một năm. Nhiều đơn vị kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp cần hiệu quả tài chính trong khoảng thời gian dưới một năm theo niên độ kế toán 3 tháng và 6 tháng.

Báo cáo tài chính
                                                    Báo cáo tài chính

Điều đó có nghĩa là các công ty này chuẩn bị báo cáo tài chính vào cuối mỗi quý hoặc mỗi nửa năm. Có những doanh nghiệp cần chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng cho kế toán nội bộ. Đối với họ, thời gian kế toán là một tháng. Định nghĩa về thời hạn kế toán cũng thay dổi đối với các công ty tham gia vào hàng hóa tươi, vì họ có thể thực hiện ngay cả các kỳ kế toán hàng tuần.

Tại sao một niên độ kế toán – kỳ kế toán lại quan trọng?

Tầm quan trọng của niên độ kế toán trong khái niệm kế toán là như thế nào? Niên độ kế toán cung cấp cho các chủ doanh nghiệp quan điểm về lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở liên tục và giúp học đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Để cho phép điều này, các kế toán đã phát triển khái niệm định kỳ.

Sử dụng khái niệm, các cam kết liên tục và phức tạp của doanh nghiệp được chia thành các khoản thời gian ngắn và được báo cáo trong báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đối với mỗi khoảng thời gian, doanh nghiệp chuẩn bị và xuất bản báo cáo tài chính. Khoảng thời gian của báo cáo tài chính được thể hiện trong tiêu đề của nó.

Tầm quan trọng của niên độ kế toán
                                     Tầm quan trọng của niên độ kế toán

Thông tin này rất có ý nghĩa đối với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ và các cơ quan chính phủ. Giả định khoảng thời gian cung cấp cho các bên liên quan thông tin tài chính đáng tin cậy và có liên quan để đưa ra quyết định kinh doanh đáng tin cậy một cách kịp thời.

Việc lựa chọn định kỳ niên độ kế toán phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh kinh doanh có thể đủ phức tạp để đảm bảo các kỳ kế toán khác nhau. Tất cả các doanh nghiệp được phép xác định bao nhiêu thời gian họ muốn miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu pháp lý.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here