Lớp MBA cùng TS Nguyễn Thị Việt Hà học gì tuần qua?

0
692

Trong 2 ngày cuối tuần qua, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm hiểu học phần Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao cùng TS. Nguyễn Thị Việt Hà. Đây là một học phần hết sức quan trọng bổ sung kỹ năng kinh doanh cho nhà quản trị.

Lớp MBA cùng TS Nguyễn Thị Việt Hà học gì tuần qua?
                      Lớp MBA cùng TS Nguyễn Thị Việt Hà học gì tuần qua?

Mục tiêu môn học

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh thương mại, những kiến thức cần phải có của nhà quản trị kinh doanh thương mại về quản trị kinh doanh, Phân tích thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường, Quản trị mua hàng, Quản trị dự trữ hàng hoá, Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, Quản trị vốn và chi phí kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại.

Mục tiêu tổng quát của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản trị hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Mục tiêu cụ thể:

 • Hiểu và phân biệt được các dạng hoạt động kinh doanh thương mại;
 • Hiểu và phân tích được môi trường kinh doanh thương mại từ đó xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể;
 • Vận dụng được những kiến thức về quản trị marketing, quản trị hàng dự trữ và quản trị vốn
 • và chi phí phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn kinh doanh.
Học phần mang đến kỹ năng kinh doanh cho nhà quản trị
                 Học phần mang đến kỹ năng kinh doanh cho nhà quản trị

Nội dung học phần

Học viên lớp MBA đã tìm hiểu 4 chuyên đề học phần kỹ năng kinh doanh thương mại, chi tiết:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

 • Đặc trưng của kinh doanh thương mại
 • Chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại
 • Nội dung của kinh doanh thương mại

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh thương mại

 • Phân tích môi trường kinh doanh
 • Các biện pháp khai thác môi trường kinh doanh
 • Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại

Chuyên đề 3: Quản trị Marketing và bán hàng trong kinh doanh thương mại

 • Marketing trong kinh doanh thương mại
 • Vận dụng Marketing thúc đẩy kinh doanh thương mại
 • Tăng cường bán hàng trong kinh doanh thương mại

Chuyên đề 4: Quản trị dự trữ hàng hoá, vốn và chi phí trong kinh doanh thương mại

 • Các phương thức tạo lập nguồn hàng
 • Chiến lược quản trị dự trữ hàng hoá
 • Tăng cường công tác quản lý vốn và chi phí
Học viên lớp MBA học với phương pháp Case study
                         Học viên lớp MBA học với phương pháp Case study

Bên cạnh 30-40% lý thuyết, học phần kỹ năng kinh doanh thương mại mang đến những bài thảo luận nhóm, những bài tập hay tình huống thực tế như: Chọn một doanh nghiệp thương mại điển hình tiến hành phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong 5 năm tới; Chọn một doanh nghiệp điển hình để phân tích và đánh giá công tác bán hàng hiện tại từ đó đề xuất những thay đổi sao cho hiệu quả hơn,…

Hi vọng, sau giờ học này, học viên có thể áp dụng được phần nào kiến thức đã học vào quá trình giao tiếp đối tác, khách hàng trong thực tiễn.

Nếu bạn quan tâm chương trình MBA vui lòng liên hệ đến:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here