Học quản trị doanh nghiệp cùng lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh

0
586

Ngày 14 và 15/9 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã học tìm hiểu học phần Quản trị doanh nghiệp. TS Vũ Hoàng Nam là người trực tiếp giảng dạy học phần này.

Học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh
                             Học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp cho học viên lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kỹ năng cơ bản cần thiết đối với nhà quản trị. Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ:

 • Phân tích được quá trình quản trị một tổ chức và các lĩnh vực quản trị chủ yếu của một tổ chức doanh nghiệp;
 • Thiết kế tổ chức quản trị cho doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
 • Định hướng phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.
Mục tiêu môn học rõ ràng
                                           Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung của học phần

Học phần Quản trị doanh nghiệp gồm có 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

 • Sự phát triển của khoa học quản trị;
 • Cách tiếp cận theo quá trình của hoạt động quản trị;
 • Các cấp quản trị trong doanh nghiệp
 • Những xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị.

Chuyên đề 2: Hoạch định và tổ chức quản trị

 • Hoạch định ở các cấp quản trị của doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình kinh doanh và xác lập mô hình tổ chức quản trị
 • Phát triển mô hình quản trị trong quá trình phát triển của doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Lãnh đạo trong quản trị doanh nghiệp

 • Quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhà quản trị
 • Giải quyết vấn đề trong quá trình quản trị
 • Phát triển năng lực lãnh đạo

Chuyên đề 4: Kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp

 • Quy trình kiểm soát
 • Các hình thức kiểm soát trong quá trình quản trị
 • Xây dựng hệ thống kiểm trong doanh nghiệp
Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, sát thực tiễn
                         Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, sát thực tiễn

Đan xen với lý thuyết chuyên sâu là những tình huống thảo luân và bài tập thực hành về các vấn đề sát thực nhất với doanh nghiệp hiện này:

 • Thảo luận: Quá trình thăng tiến trong nghề quản trị
 • Thảo luận: Mô hình kinh doanh và mô hình quản trị
 • Thảo luận và thực hành tự đánh giá: Năng lực lãnh đạo
 • Bài tập thực hành: Xây dựng hệ thống kiểm soát

Giờ học diễn ra khá sôi nổi với nhiều câu hỏi đặt ra, trao đổi, tương tác. Hi vọng với những kiến thức trong giờ học, học viên sẽ áp dụng được vào thực tiễn một cách hiệu quả, hợp lý.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here