Lớp MBA với học phần nguyên lý quản trị

Song hành cùng lớp MBA với học phần nguyên lý quản...

Với ngày 07/09 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Công nghệ Đông Á bắt đầu tìm hiểu học...
Lớp MBA học Quản trị tài chính cùng TS. Dương Quỳnh Nga

Lớp MBA học Quản trị tài chính cùng TS. Dương Quỳnh...

Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA Đại học Lương Thế Vinh tuần vừa qua đã tìm hiểu học phần quản trị...
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri người thầy tâm huyết với nghề

Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học với lớp MBA...

Cuối tuần qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có những giờ học...
Lớp học tại trường Công nghệ Đông Á

Song hàng cùng 2 lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh...

Trong 2 ngày cuối tuần, học viên hai lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh và kế toán đã có những giờ học sôi...
Nội dung được xây dựng chi tiết

Tìm hiểu học phần kỹ năng hoạch định chiến lược cùng...

Trong 2 ngày 3-4/8, sự kết hợp giữa 2 lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trong một học phần Kỹ năng...
Khung cảnh lớp học MBA tại trường Đại học Lương Thế Vinh

Học viên lớp MBA trường Lương Thế Vinh tìm hiểu quản...

Cuối tuần qua, ngày 3/8 học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trường đại học Lương Thế Vinh đã có những...