Cuối tuần qua lớp MBA Đại học Công nghệ Đông Á học gì?

0
563

Tuần qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA của trường Đại học Công nghệ Đông Á được khám phá học phần Quản trị tài chính của TS. Đặng Hương Giang. Ngày học sẽ có những nội dung gì? Hãy cùng chúng tôi ghé thăm lớp học MBA của trường nhé!

Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA
Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA

Mục tiêu môn học

Khóa học mang lại cho học viên:

– Các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cho nhà Quản trị doanh nghiệp với 04 nội dung:

(1) Quản trị tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp;

(2) Quản trị dự án đầu tư;

(3) Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp;

(4) Định giá doanh nghiệp.

– Trải nghiệm thực tế áp dụng kỹ năng của một nhà quản trị tài chính thông qua các tình huống thảo luận, bài tập.

– Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính,  Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.

Học phần mang đến kiến thức tài chính vững vàng cho học viên
Học phần mang đến kiến thức tài chính vững vàng cho học viên

Nội dung học phần

Trong 2 ngày học tập, học viên lớp MBA cùng giảng viên đã hăng say tìm hiểu hết 4 chuyên đề của học phần Quản trị tài chính bao gồm:

Chuyên đề 1: Định giá tài sản tài chính

 Giá trị thời gian của tiền

 Định giá trái phiếu

+ Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của trái phiếu

+ Phân loại trái phiếu

+ Các loại rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu

+ Định giá trái phiếu

+ Các đại lượng phản ánh mức sinh lời của trái phiếu

 Định giá cổ phiếu

+ Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của cổ phiếu

+ Phân loại cổ phiếu

Chuyên đề 2: Quản trị tài chính dự án đầu tư

 Tổng quan về dự án đầu tư

 Xác định dòng tiền dự án đầu tư

 Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

 Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

Giảng viên thiết kế học phần chi tiết và thực tiễn
Giảng viên thiết kế học phần chi tiết và thực tiễn

Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Phân tích tài chính doanh nghiệp

+ Phương pháp phân tích

+ Phân tích chỉ số tài chính: Phân tích khả năng thanh toán, Phân tích hiệu quả hoạt động, Phân tích cơ cấu vốn, Phân tích khả năng sinh lời

+ Dự báo rủi ro tài chính

+ Phân tích Dupont

Chuyên đề 4: Định giá doanh nghiệp

 Cơ sở, mục đích định giá doanh nghiệp

 Phương pháp định giá doanh nghiệp

+ Phương pháp tỷ số bình quân

+ Phương pháp giá giao dịch

+ Phương pháp tài sản

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do

+ Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần VCS

Đan xen với lý thuyết quản trị tài chính học viên còn sẽ giải quyết những tình huống thực tiễn được đưa rút ra từ những kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực của cô Đặng Hương Giang.

>>>> Xem thêm: Các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Đông Á

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here