Các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Đông Á

0
1087

Năm 2018 vừa qua là một năm tuyển sinh sau đại học thành công của trường Đại học Công nghệ Đông Á. Điều này cho thấy chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) thu hút được sự quan tâm rất nhiều của học viên. Vậy các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh mà mỗi người học cần hoàn thiện trong một chương trình là bao nhiêu? Khám phá ngay cùng chúng tôi.

học thạc sĩ quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ Đông Á

Mục tiêu xây dựng chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nhìn thấy được tình hình thị trường lao động đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, Đại học Công nghệ Đông Á đã xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh nhằm mục tiêu giúp người học có những kiến thức và kỹ năng quan trọng để trở thành các nhà lãnh đạo tài ba đáp ứng được yêu cầu của thị trường các doanh nghiệp.

Khóa học MBA tại trường Công nghệ Đông Á được xây dựng dựa trên khung chương trình chuẩn, được Bộ GD&ĐT công nhận và có kế thừa, phát huy dựa trên chương trình của các nước phát triển trên thế giới.

các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Sự hứng thú của học viên lớp MBA

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên sâu cùng kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý tài ba.

Kiến thức chuyên sâu học viên nhận được là có thể: làm chủ kiến thức mới về quản trị kinh doanh, nắm vững các quy định trong luật kinh doanh, thành thạo phương pháp nghiên cứu khoa học và phân tích định lượng ứng dụng trong quản lý.

Ngoài ra, kỹ năng làm thứ rất hữu hiệu mà học viên cần có nếu tham vọng trở thành giám đốc điều hành: Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo; kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng quản trị tài chính nâng cao,…

Các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Đông Á

Để hoàn thiện hết các môn học của một chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh bạn cần học hết các học phần là 60 tín chỉ.

các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Các môn học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Công nghệ Đông Á

Chi tiết các học phần và số tín chỉ tương ứng khóa học MBA tại Công nghệ Đông Á:

Mã số Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
Bằng chữ Bằng số Lý thuyết Tiểu luận, bài tập
Kiến thức chung 8
THN 6.34.01 Triết học nâng cao 4 36 24
TAN 6.34.02 Tiếng Anh chuyên ngành 4 36 24
Kiến thức cơ sở chuyên ngành 17
Học phần bắt buộc 9
KTQ 6.34.03 Kinh tế học tổ chức – quản lý 3 27 18
NQN 6.34.04 Nguyên lý quản trị 3 27 18
TDN 6.34.05 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 27 18
Học phần tự chọn 8
HKN 6.34.06 Hệ thống kiểm soát nội bộ nâng cao 2 18 12
KQN 6.34.07 Kế toán quản trị nâng cao 2 18 12
KLT 6.34.08 Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức 2 18 12
PLK 6.34.09 Phân tích định lượng ứng dụng trong quản lý kinh doanh 2 18 12
PNK 6.34.10 Phương pháp nghiện cứu khoa học trong quản lý kinh doanh 2 18 12
TQT 6.34.11 Thuế và kế toán thuế nâng cao 2 18 12
Kiến thức chuyên ngành 23
Học phần bắt buộc 11
KHC 6.34.12 Kỹ năng hoạch định chiến lược 2 28 12
QST 6.34.13 Quản trị sản xuất – tác nghiệp nâng cao 3 27 18
QDN 6.34.14 Quản trị doanh nghiệp nâng cao 3 27 18
KKT 6.34.15 Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao 3 18 12
Học phần tự chọn 12
KGĐ 6.34.16 Kỹ năng đàm phán kinh doanh nâng cao 2 18 12
KKQ 6.34.17 Kỹ năng kinh doanh quốc tế nâng cao 2 18 12
PKN 6.34.18 Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao 2 18 12
KQT 6.34.19 Kỹ năng quản trị tài chính nâng cao 2 18 12
PTC 6.34.20 Phân tích thị trường chứng khoán 2 18 12
QCD 6.34.21 Quản trị chất lượng sản phẩm nâng cao 2 18 12
QCC 6.34.22 Quản trị chuỗi cung ứng 2 18 12
QDA 6.34.23 Quản trị dự án đầu tư nâng cao 2 18 12
QMN 6.34.24 Quản trị Marketing nâng cao 2 18 12
QNN 6.34.25 Quản trị nhân lực nâng cao 2 18 12
QRN 6.34.26 Quản trị rủi ro nâng cao 2 18 12
QTM 6.34.27 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 18 12
Luận văn 12
Tổng số 60

Tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu đầu vào cũng như học phí chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here